Actueel

Coronasteun ook voor de dga?
Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op... Lees meer..

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven
Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen.... Lees meer..

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?
Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming... Lees meer..

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?
Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000,... Lees meer..

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?
De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag... Lees meer..

Ook financiële hulp zorgverleners door corona
Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus.... Lees meer..

Aanvraagloket voor de NOW is open
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die... Lees meer..

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers... Lees meer..

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen
Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger... Lees meer..

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?
Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of... Lees meer..

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek
Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen... Lees meer..

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!
Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een... Lees meer..

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO
RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven... Lees meer..

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding... Lees meer..