Pensioen eigen beheer afgeschaft, wat betekent dit voor u?

Het pensioen eigen beheer is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. Heeft u hier nog niks mee gedaan? Dan is het verstandig om onderstaande video te bekijken en voor 2019 actie te ondernemen. Wij helpen u hier natuurlijk graag bij! Neem contact op met info@vorkaccountants.nl voor meer informatie.

Bron: SRA, 30 januari 2018, Nieuwsbank – video pensioen eigen beheer

Maakt u geen gebruik meer van de pensioenregeling?

In dat geval is het mogelijk om de pensioenuitvoerder een klein pensioen (een uitkering tot € 474,11 per jaar, 2018) te laten afkopen onder bepaalde voorwaarden. Door de afkoop krijgt u nu een bedrag ineens uitgekeerd, waardoor u in de toekomst geen pensioen meer zult ontvangen. Aan de afkoop van een klein pensioen zitten regels verbonden die veranderen.

Wat houden de nieuwe regels in?
Pensioenuitvoerders kunnen er voor kiezen om mee te doen aan een automatische waardeoverdracht in plaats van het afkopen van kleine pensioenen. Hierdoor wordt uw reeds opgebouwde pensioen automatisch doorgezet naar een nieuwe pensioenuitvoerder op het moment dat u een andere baan krijgt. Mocht het zo zijn dat u vijf jaar later nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, dan mag de oude pensioenuitvoerder alsnog uw kleine pensioen afkopen als u hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan de pensioenuitvoerder er ook voor kiezen om niet mee te doen aan de automatische waardeoverdracht. In dat geval blijft uw kleine pensioen staan tot het moment dat u de pensioendatum bereikt.

Daarnaast komen de heel kleine pensioenen (minder dan € 2,- per jaar)  te vervallen als u stopt met deelnemen aan de regeling na het jaar 2018. De administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen zijn in verhouding namelijk erg hoog. Pensioenuitvoerders mogen daarom kiezen om vanaf 1 januari 2019 heel kleine pensioenen te laten vervallen, wel is de pensioenuitvoerder verplicht u hierover te informeren.

Wat kunt u zelf doen?
1. Kijk of u ergens (heel) kleine pensioenen heeft opgebouwd. Dit kan op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl;
2. Indien u meerdere pensioenen heeft, kunt u in sommige gevallen vragen om een waardeoverdracht. De pensioenen worden dan samengevoegd. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij uw pensioenuitvoerder(s).

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen u begeleiden bij het uitzoeken naar de voor u ideale situatie. Neem hiervoor contact op met info@vorkaccountants.nl of 075 – 614 72 82

 

Bron: AFM, 15 januari 2018,
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2018/jan/nieuwe-regels-afkoop-klein-pensioen